Vällsjön

Mera väder
Våra övriga sidorDagens Vällsjöbild!

Bilden nedan byts varje dag under månaden och ger lite olika intryck av Vällsjön vid olika tidpunkter och årstider. Kom tillbaka imorgon så får Du se en ny bild! Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se.


Dagens schema


Sol upp: 07:26
Sol ned: 17:22
Måne upp: 20:05
Måne ned: 08:33
Månfas: 94.7%
Månålder: 16 d


Aktuell månfas
Slumpade väderfakta

 EVAPORATION

Avdunstning (evaporation) innebär att ett ämne övergår från flytande form till gasform. För att ett ämne ska förångas måste energi tillföras genom uppvärmning (exempelvis från solstrålningen). Avdunstning är en passiv process, som sker direkt från markytan eller den fria vattenytan. När vattnet går via växterna, kallas det för transpiration. Motsatsen till evaporation är kondens.

Vällsjövädret

 

Om denna station

Denna väderstation är en Easyweather 1083 (känd även som bl. a Watson W-8681). Data samlas in var 5:e sekund och websidorna uppdateras minst varje minut. Insamlingen av data sker till en miniatyr-server (Meteohub) som innehåller bl a en FTP-server och en egen web-server. Den data som inte redan behandlats processas sedan genom olika script på det webhotell där dessa sidor ligger. Stationen består av en vindmätare, en regnmätare och en termo-hydro sensor som ligger i optimala lägen för högsta möjliga precision .

Vällsjövädret

Vällsjövädret fångas upp vid vällsjön, som hör till Stenkullen i Lerums kommun ett par mil utanför Göteborg.

Stenkullen är ett stationssamhälle intill Säveån i Lerums församling, Lerums kommun. Samhället som bebos av stax över 2000 invånare har genom sin snabba expansion i det närmaste vuxit samman med tätorten Lerum, och tillhör numera orten. På grund av Stenkullens centrala läge återfinns här Lerums brandstation och en betydande del av kommunens industriföretag. Bruks- och industritraditionen har varit levande sedan sent 1700-tal, då man här såg möjligheten i Säveåns strömmar. På 1790-talet anlades här Gamlebo Kullens bomullsspinneri - det första mekaniska bomullsspinneriet i Sverige.

På 1800-talet växte samhället längst riksvägen Sthlm - GBG, Säveån och den för tiden nya västra stambanan. Hillefors Grynkvarn, Hedefors Bruk och Brittaniafabriken bildades alla under denna tiden. I Stenkullen finns flera idrottsanläggningar: Stonehill (friidrott) och Vättlehallen (ishockey) samt en inomhus sporthall. Fotbollsklubben Stenkullen GoIKs Damlag innehar en 35 plats i den allsvenska maratontabellen efter 6 allsvenska säsonger och 119 poäng, och utgör där igenom kommunens historiskt mest framgångsrika klubblag.Handbollsklubben IK Baltichov bildades 1932 och har drygt 30 lag i seriespel och ca 450 medlemmar. Området längst Säveån är idag ett högt skattat naturreservat med vandringsleder längst båda sidor, för naturupplevelser och rekreation. Totalt i Lerums kommun bor c:a 37 100 invånare.

Om denna webbplats

Webbplatsen drivs genom privat intresse och fascination av väder och väderfenomen. Sidorna uppdateras löpande 24 timmar om dygnet.

Webbplatsens design är gjord via en gratismall hittad på nätet. Diverse kodning i PHP och HTML är gjord av mig bl a lite anpassning av design och diverse script. Version 2 av webplatsen kom till under hösten 2011.
Tack till Jim McMurry för scripthjälp, Boris Pasternak på Meteohub för råd med att sätta upp Meteohub mot väderstationen och till Julian Best på WeatherDisplay Live för hjälp med flashprogrammering.


/P-O Israelson 2011