Vällsjön

Mera väder
Våra övriga sidorDagens Vällsjöbild!

Bilden nedan byts varje dag under månaden och ger lite olika intryck av Vällsjön vid olika tidpunkter och årstider. Kom tillbaka imorgon så får Du se en ny bild! Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se.


Dagens schema


Sol upp: 07:26
Sol ned: 17:22
Måne upp: 20:05
Måne ned: 08:33
Månfas: 94.7%
Månålder: 16 d


Aktuell månfas
Slumpade väderfakta

 VÄRSTA TORNADO

Det värsta tornadoutbrottet drabbade tretton delstater i östra USA och sydöstra Kanada 3–4 april 1974. Hela 148 tromber registerades under mindre än ett dygn och dödade 330 människor.

Väderrekord

Vetenskapliga observationer runt om i världen av vädret började allmänt göras i mitten av 1800-talet; på en del ställen började tidigare. I Stockholm började kontinuerliga observationer göras redan 1756. Listan nedan på olika rekord runt om i världen och Sverige är de officiella. I vissa fall anses mycket gamla rekord från 1800-talet och början av 1900-talet inte vara riktigt tillförlitliga.


Internationella rekord

Temperatur

Högsta uppmätta temperatur i skuggan: 57,8 °C i El Azizia, Libyen 13 september 1922. Världens varmaste plats (årligt dygnsgenomsnitt) är Dallol i Danakilöknen, Etiopien, 34,5 °C. Lägsta uppmätta temperatur: -89,2 °C vid forskningsstationen Vostok, Antarktis 21 juli 1983. Vostokstationen ligger 3 488 meter över havet. Lägsta uppmätta temperatur på en plats som bebos permanent är -68,0 °C i Ojmjakon, Sibirien 6 februari 1933. Det finns emellertid en inofficell notering i Ojmjakon på 71,2 minusgrader. Världens kallaste plats (årligt dygnsgenomsnitt) är "södra köldpolen", Antarktis: -58 °C. Vostok har en årsmedeltemperatur på -57 grader. I Rapid City, USA steg temperaturen 27 °C på två minuter 27 januari 1943. På samma plats sjönk temperaturen 26 °C på 15 minuter den 10 januari 1911. Den intensivaste värmeböljan: 43 dygn i sträck med maxtemperatur över 48 °C i Death Valley, USA juni–augusti 1917. I Marble Bar, Australien noterades 162 dagar i streck maxtemperaturer på minst 38 °C mellan 31 oktober 1923 och 7 april 1924.


Lufttryck och vind

Högsta uppmätta lufttrycket är 1085,6 millibar/hektopascal i Tosontsengel–Khövsgöl-provinsen, Mongoliet, 19 december 2001. Lägsta uppmätta luftryck vid havsnivån är 870 millibar i ögat på tyfonen Tip väster om Guam, Stilla havet, 12 oktober 1979. På toppen av Mount Everest är lufttrycket normalt cirka 350 millibar. Högsta uppmätta vindhastighet alla kategorier är 133 m/s ± 9 m/s (480 km/h ± 32 km/h) i en F5-tornado vid Oklahoma City, USA 3 maj 1999. Vindhastigheten mättes med hjälp av radar. Gränsen för orkan går vid 33 m/s (119 km/h). Högsta uppmätta vindhastigheten, tornador borträknade, är 103,3 m/s (372 km/h) vid Mount Washington, USA 12 april 1934. I Tyfonen Paka rapporterades i december 1997 om en vindby på 105,5 m/ss (380 km/h) men eftersom vindmätaren blåste sönder räknas inte den observationen som officiell. Högsta uppmätta medelvinden i en tropisk cyklon är 85 m/s (306 km/h) i bland annat tyfonen Tip 12 oktober 1979 och orkanen Camille 17-18 augusti 1969. "Camille" är den enda kända tropiska cyklonen som nått land med medelvind på 85 m/s (enligt vissa beräkningar var medelvindhastigheten över 90 m/s, över 324 km/h). Blåsigaste platsen (årligt genomsnitt) är Adélie Land, ett stycke av Antarktis kust med ett dagsgenomsnitt på 48 m/s (174 km/h).


Nederbörd

Regnigaste platsen (årligt genomsnitt) är Lloro i Colombia med en årlig nederbörd på cirka 13 300 mm. Torraste platsen är Atacamaöknen i norra Chile där det i regel inte kommer någon nederbörd alls. I Antofagasta-regionen har man aldrig registrerat någon nederbörd alls. Största noterade uppmätta nederbördsmängden under en 12 månadersperiod är 26 400 mm i Cherrapunj i Indien, 1 augusti 1860 till 31 juli 1861. Cherrapunji har även rekordet för en månad, 9 300 mm i juli 1861. Det årliga genomsnittet i Cherrapunji är cirka 11 400 mm. Under 24 timmar är rekordet 1 870 mm på ön Reunion i Indiska Oceanen 17–18 mars 1952. Rekordet under en minut är 38 mm i Barst, Guadelopupe 26 november 1970. Flest dagar med regn/år har Mount Wailaehale, Hawaii med upp till 350 regndagar/år. Största snömängden under 12 månader är 31,1 meter vid Mount Rainier i USA 19 februari 1971 till 18 februari 1972. Under ett dygn är rekordet 1,93 meter i Silver Lake, USA, 14–15 april 1921. Största snöflingan: 38 cm i diameter i Fort Keugh, USA 28 januari 1887. Största hagelkornen registrerades 14 april 1986 i Gopaljanidistriktet i Bangladesh. De vägde drygt ett kg och hagelskuren dödade 92 personer.

Högsta och lägsta uppmätta temperatur på varje kontinent

Varmast

Afrika, 57,8 °C i El Azizia. Asien, 54 °C i Tirat Tsvi, Israel, 21 juni 1942. Europa 50 °C i Sevilla, Spanien, 4 augusti 1881. Nordamerika 56,7 °C i Death Valley, USA, 10 juli 1913. Oceanien 53 °C i Cloncurry, 16 januari 1889. Sydamerika 49 °C i Rivadavia, Argentina, 11 december 1905. Antarktis 15 °C Vanda Station, Scott Coast, 1 maj 1974

Kallast

Afrika: -24 °C i Ifrane, Marocko, 11 februari 1935. Antarktis: -89,2 °C i Vostok. Asien: -68,0 °C i Ojmjakon. Europa: -55 °C i Ust Sjtjugor i Ryssland. Nordamerika (inklusive Grönland: -66 °C i Northice på Grönland, 9 januari 1954. Sydamerika: -33 °C i Sariemento i Argentina, 1 juni 1907. Oceanien: -22 °C i Charlotte Pass, Australien 29 juni 1994.

Övrigt

Världens soligaste platser återfinns i östra delen av Saharaöknen med cirka 4 300 soltimar/år = 97 % av den maximala tiden. Minst solsken har sydpolen där det varje år råder mörker 182 dygn i sträck under södra halvklotets vinterhalvår. Amn:Det är ganska mycket sol där på sommaren och torrt klimat. Världens dimmigaste plats (sikt under 1 000 m) är Grand Banks i Newfoundland, med ett genomsnitt på 120 dagar/år. Tororo i Uganda har i genomsnitt 251 åskdagar/år, uppmätt 1967–1976. Värsta katastrofen orsakad av en tropisk cyklon drabbade Östpakistan (nuvarande Bangladesh) 11 november 1970. Den beräknas ha krävt uppemot 500 000 dödsoffer. Den värsta trombkatastrofen drabbade Bangladesh 26 april 1989 då 1 300 människor omkom. I USA dödade den så kallade tre states-tornadon 695 människor 18 mars 1925. Det värsta tornadoutbrottet drabbade tretton delstater i östra USA och sydöstra Kanada 3–4 april 1974. Hela 148 tromber registerades under mindre än ett dygn och dödade 330 människor.

Svenska rekord

Högsta uppmätta temperatur i skuggan, 38,0 °C i Ultuna, Uppland 9 juli 1933 och Målilla, Småland 29 juni 1947. Lägsta uppmätta temperatur -53,0 °C i Malgovik, Lappland 13 december 1941. 2 februari 1966 uppmättes -52,6 °C i Vuoggatjålme, Lappland. Anm: noteringen i Malgovik uppmättes på en privat termometer som i efterhand kontrollerades av SMHI Högsta uppmätta dygnsmedeltemperatur under 1 månad är 21,9 °C i Karlstad juli 1901. Lägsta dygnsmedeltemperaturen under en månad är -27,2 °C i Vittangi, februari 1985. Högsta lufttrycket 1063,7 millibar/hektopascal i Kalmar och Visby 7 januari 1907. Lägsta lufttrycket (vid havsnivå) 938,4 millibar/hektopascal i Härnösand 6 december 1895. På Kebnekaises topp brukar lufttrycket vara runt 800 millibar.
Högsta vindhastghet. En vindby på 81 m/s, 292 km/h vid Tarfala 20 december 1992. Anm vid den aktuella tidpunkten drevs väderstationen av Stockholms universitet. Tarfala ligger 1150 m.öh. Högsta medelvindhastiget (10 minuter), 44 m/s, 158 km/h vid Stekenjokk 11 januari 1995. Vid kusten är rekordet 40 m/s, 144 km/h 17 oktober 1967 vid Ölands södra grund. Största regnmängden under ett år, 1866 mm i Mollsjönäs,, Västergötland 2008 Största nederbördsmängden under en månad, 429 mm i Jormlien, Jämtland, januari 1989. Under ett dygn är rekordet 198 mm i Fagerheden, Norrbotten 28 juli 1997. Anm Högre värden har uppmätts av privatpersoner, t.ex 276 mm på Fulufjället, Dalarna 30-31 juli 1997. SMHI har bedömt att det kan ha regnat mer än 350 mm på något ställe på Fulufjället vid det tillfället, baserat på de skador som blev "Regnkatastrofen på Fulufjället". (Från Wikipedia)

Övrigt

Världens soligaste platser återfinns i östra delen av Saharaöknen med cirka 4 300 soltimar/år = 97 % av den maximala tiden. Minst solsken har sydpolen där det varje år råder mörker 182 dygn i sträck under södra halvklotets vinterhalvår. Amn:Det är ganska mycket sol där på sommaren och torrt klimat. Världens dimmigaste plats (sikt under 1 000 m) är Grand Banks i Newfoundland, med ett genomsnitt på 120 dagar/år. Tororo i Uganda har i genomsnitt 251 åskdagar/år, uppmätt 1967–1976. Värsta katastrofen orsakad av en tropisk cyklon drabbade Östpakistan (nuvarande Bangladesh) 11 november 1970. Den beräknas ha krävt uppemot 500 000 dödsoffer. Den värsta trombkatastrofen drabbade Bangladesh 26 april 1989 då 1 300 människor omkom. I USA dödade den så kallade tre states-tornadon 695 människor 18 mars 1925. Det värsta tornadoutbrottet drabbade tretton delstater i östra USA och sydöstra Kanada 3–4 april 1974. Hela 148 tromber registerades under mindre än ett dygn och dödade 330 människor.